VIB sẽ tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Năm 2009, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) dự kiến tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản lên 40.000 tỷ đồng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/202584