VIB Bank được phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) -Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định cho phép Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB Bank) phát hành trái phiếu trong nước năm 2008.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/169286