VIB Bank dự kiến niêm yết tại HOSE

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Năm 2008, Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank) xem xét bán cổ phần cho đối tác nước ngoài và niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=63448