Vị tướng với báo chí và văn hóa văn nghệ

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông Trần Văn Phác (nhà văn - nhà báo Văn Phác, Trần Nam Hương) từng giữ nhiều trọng trách... Thiếu tướng - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng (khóa V, khóa VI), Thứ trưởng Bộ Văn hóa (1981-1986), Bộ trưởng Bộ Văn hóa (1987-1990)...

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2008/6/66613.cand