Vì tương lai " gia đình không có bạo lực"

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Chủ đề chính trong ngày Gia Đình Việt Nam năm 2008 đặt ra là “ xây dựng gia đình không có bạo lực” và đây cũng chính là vấn đề lớn đang được toàn xã hội quan tâm.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/SKDS/HNVGD/46246/default.aspx