Vì sự bình yên trên mỗi tuyến đường

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Những năm khaá́ng chiến chống đế quốc xâm lược, hình ảnh người chiến sĩ CSGT bám trụ giữ vững mạch máu giao thông được đồng chí Đinh Văn Tuy, Trưởng ty Công an tỉnh Nghệ An (sau này là trung tướng Tư lệnh lực lượng...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/20081230.85897/copy_of_20081230.58655/20090220.64171.html