Vì sự bình yên nơi ngã ba biên giới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia, Công ty 732, thuộc Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng, đã có những đóng góp tích cực vì sự bình yên và phát triển của mảnh đất này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135167&sub=51&top=37