Vì sự bình yên của Tổ quốc

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Trong những ngày tháng Tư lịch sử, các đơn vị trong toàn quân đang tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Quyết thắng, đẩy mạnh các hoạt động quyết tâm giành kết quả cao nhất trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.33945.qdnd