Vì sao tử tù hiến xác cho y học lại khó thực hiện?

Việc hiến xác cho y học vốn là việc làm nhân đạo tuy nhiên việc tử tù hiến xác cho y học vẫn gây khá nhiều tranh cãi. Trước Nguyễn Hải Dương cũng đã có một số trường hợp tử tù xin hiến xác nhưng không được chấp nhận. Vậy Pháp luật quy định về việc tử tù hiến tạng, hiến xác cho y học ra sao? Báo LĐ có cuộc trò chuyện với luật sư Lại Xuân Cường để làm rõ hơn về vấn đề này.