Vì sao số ca bệnh nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người' gia tăng?

    Vì sao số ca bệnh Whitmore - nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người' ngày càng gia tăng?

    VTC14

      Nguồn VTC News: https://vtc.vn/vi-sao-so-ca-benh-nhiem-vi-khuan-an-thit-nguoi-gia-tang-d499032.html