Vì sao ông Đinh Tiến Dũng thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng?

Trong thời gian làm Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đinh Tiến Dũng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ngày 21/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (BCH) đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ.

Theo đó, BCH xem xét để ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP. Hà Nội, thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác.

Ông Đinh Tiến Dũng là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được BCH, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng ở Trung ương và địa phương, trong quá trình công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có những đóng góp vào thành tích chung trong các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác.

 Ông Đinh Tiến Dũng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Ảnh: Phạm Thắng.

Ông Đinh Tiến Dũng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Ảnh: Phạm Thắng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian làm Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021, ông Dũng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để Ban cán sự đảng, Bộ Tài chính và một số tổ chức, cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý Nhà nước.

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, ông Dũng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Dũng, BCH đồng ý để ông Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH khóa XIII.

Cũng tại cuộc họp, BCH đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Vũ Phạm/Nhà đầu tư

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tin-247/vi-sao-ong-dinh-tien-dung-thoi-chuc-uy-vien-bo-chinh-tri-uy-vien-trung-uong-dang-214346.html