Vì sao nhiều tàu biển Việt Nam bị liệt vào “danh sách đen”?

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Trong vòng 5 tháng đầu năm 2008, đã có đến 26 tàu của ta bị Tổ chức Hợp tác kiểm tra nhà nước tại các cảng biển khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Tokyo - MOU). Theo báo cáo mới nhất của Cục Đăng kiểm Việt Nam (VR): "Trong suốt những năm qua, đội ngũ tàu biển Việt Nam luôn nằm trong "danh sách đen" của Tokyo - MOU. Làm thế nào để tránh được “rủi ro” ấy?>> 32 tàu biển bị lưu giữ ở nước ngoài

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/5/90278.cand