Vì sao năm 2019 các địa phương không được tổ chức ngày kỷ niệm 20/11?

  Tạp chí Giáo dục Việt Nam
  Gốc

  Địa phương nào đã ban hành Công văn tổ chức ngày lễ kỷ niệm 20/11 quy mô, hoành tráng sẽ phải thu hồi quyết định nếu không muốn vi phạm pháp luật.

  Chưa đến ngày 20/11 nhưng ngay từ bây giờ đã có địa phương lên kế hoạch tổ chức buổi lễ 20/11 thật hoành tráng.

  Đơn cử như Phòng Giáo dục Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang dự kiến họp mặt kỷ niệm 37 năm ngày truyền thống Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11-2019).

  Khách mời cho buổi họp mặt lên đến 200 người chủ yếu là lãnh đạo Sở, Phòng, các phòng ban, hiệu trưởng nhà trường, một số nhà giáo ưu tú...

  Điều đáng chú ý, trong buổi lễ sẽ có 20 bàn tiệc mà kinh phí được báo trước do xã hội hóa.

  Năm nay, các địa phương tổ chức ngày kỷ niệm có vi phạm quy định?

  Theo quy định tại Nghị định 111/2018/NĐ-CP thì năm nay, sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm ngày 20/11 trên cả nước.

  Lý do: Khoản 3 Điều 4 Nghị định 111/2018 quy định rất rõ ràng:

  Trường Nguyễn Viết Xuân vận động phụ huynh đóng hơn 80 triệu dịp 20/11

  Chỉ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống đối với những năm tròn, các năm khác sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm mà chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thi đua, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động thiết thực khác kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống.

  Nghị định 111 cũng nêu rõ, năm tròn là năm có chữ số cuối cùng là “0”.

  Vì thế, năm nay là kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019). Do đó, Ngày nhà giáo Việt Nam năm 2019 sẽ không được tổ chức lễ kỷ niệm.

  Như vậy, năm nay ở các tỉnh, ngành giáo dục sẽ không được tổ chức lễ kỷ niệm. Phải đến ngày 20/11/2022 tổ chức lễ kỷ niệm mới đúng quy định.

  Đối với từng cơ sở đào đạo thì việc tổ chức ngày 20/11 sẽ thực hiện theo chỉ đạo của các Sở Giáo dục và Đào tạo tại từng địa phương.

  Theo đó, địa phương nào đã ban hành Công văn tổ chức ngày lễ kỷ niệm 20/11 quy mô, hoành tráng sẽ phải thu hồi quyết định nếu không muốn vi phạm pháp luật.

  Tài liệu tham khảo:

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-111-2018-ND-CP-quy-dinh-ve-ngay-thanh-lap-ngay-truyen-thong-cua-bo-nganh-dia-phuong-392813.aspx

  Đỗ Quyên

  Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/vi-sao-nam-2019-cac-dia-phuong-khong-duoc-to-chuc-ngay-ky-niem-2011-post204196.gd