Vì sao khan hiếm kịch bản hay?

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Vừa qua mùa Tết, các sân khấu lại nháo nhào đi tìm kịch bản mới để dựng, rồi cùng than thở "thiếu kịch bản hay"...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/4/9/233767.tno