Vì sao đàn ông Đức ngày càng thích... tiểu ngồi?

Ở nước Đức, người ta còn nâng tiêu chuẩn về những nhà vệ sinh sạch sẽ lên tầm cao mới khi kêu gọi đàn ông Đức thay vì tiểu đứng, phải tiểu ngồi như phụ nữ.

Video: Vì sao đàn ông Đức ngày càng thích... tiểu ngồi?: