Vì sao cứ cam kết… rồi lại cam kết?

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Sau nhiều lần làm việc, Công ty Mía đường Hiệp Hòa (CTĐHH) đã cam kết với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Long An: ngày 30-10-2007 là thời hạn phải hoàn thành các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải của công ty ra sông.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/congnghiepkt/2007/10/126361