Vì sao chính phủ Mỹ cứu AIG?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngân hàng trung ương Mỹ đã quyết định can thiệp để cứu cty bảo hiểm lớn nhất của Mỹ, AIG. Tập đoàn này đã gặp khủng hoảng tiền mặt, nhưng được cứu nhờ khoản tiền vay liên bang trị giá 85 tỷ USD.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=96603