Vì sao các chuỗi thức ăn mạnh dạn ở Sài Gòn nhưng dè dặt tại Hà Nội?

Nhiều chuỗi ăn uống (F&B) tại Việt Nam xuất phát từ TP.HCM đều mất vài năm mới tiến ra Hà Nội. Những khác biệt về thời tiết, giá cả đầu tư cũng như nhu cầu khách hàng là nguyên do.

Ngân Phạm - Ái Duyên - Việt Đức Đồ họa: Như Ý Dẫn chuyện: Lê Phát