Vì sao BHXH Thanh Hóa chậm chi trả tiền hỗ trợ COVID-19

Tổng số tiền Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa chi trả cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 là hơn 60 tỷ đồng.

Theo kết luận Thanh tra số 203 KL-TTr của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), BHXH tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 6.475 người (số tiền chi hỗ trợ với số tiền là 18.778.900.000 đồng) và 14.563 người lao động (số tiền là 41.988.700.000 đồng). Trong đó, người lao động đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp là 13.947 người (số tiền chi trả là 40.764.300.000 đồng) và người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 616 người (số tiền 1.224.400.000 đồng).

Trụ sở BHXH tỉnh Thanh Hóa.

Trụ sở BHXH tỉnh Thanh Hóa.

Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH kết luận: Cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa chưa thực hiện chi hỗ trợ cho 21.038 người đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, với số tiền chưa chi là 60.767.600.000 đồng là chưa đúng quy định tại Điều 3, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời báo chí, bà Đỗ Thị Dung, Trưởng phòng chế độ BHXH cho hay: Đối với các trường hợp chưa được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa giải quyết hỗ trợ là do, sau ngày 17/12/2021, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính một phần mới được xác định thuộc đối tượng hưởng theo hướng dẫn tại Công văn số 4744/LĐTBXH-VL ngày 17/12/2021 của Bộ LĐ-TB&XH về việc tháo gỡ một số khó khăn trong thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, với số người đã được phê duyệt nhưng chưa chi trả là do BHXH Việt Nam dừng cấp kinh phí do số tiền thực chi của toàn quốc đã vượt quá tổng kinh phí được giao tại Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021, chờ báo cáo cơ quan có thẩm quyền báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thực hiện Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 11/8/2022, Công văn số 2216/BHXH-CSXH ngày 12/8/2022 của BHXH Việt Nam về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến ngày 25/9/2022, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện phê duyệt và chi trả đầy đủ cho số đối tượng nêu trên, Trưởng phòng chế độ BHXH tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.

Trần Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/vi-sao-bhxh-thanh-hoa-cham-chi-tra-tien-ho-tro-covid-19-i669844/