Vì sao Bất động sản MCG bị cưỡng chế thuế 5 tỷ, buộc ngừng sử dụng hóa đơn?

Cục Thuế Hà Nội vừa công bố quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG (MCG).

Nguyên nhân là do Công ty Bất động sản MCG đã có số tiền quá hạn nộp thuế buộc phải thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Số tiền mà doanh nghiệp bị cưỡng chế hơn 5 tỷ đồng. CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 12/8/2022 đến ngày 11/8/2023.

Trên thị trường cổ phiếu MCG của công ty đã được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo từ 30/6/2022 nhưng vẫn giữ nguyên diện bị kiểm soát.

Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2020 là số âm 9,33 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 cũng là số âm 36,78 tỷ đồng. Công ty đã lỗ 2 năm liên tiếp.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần đạt gần 22 tỷ đồng và vẫn có lãi 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 15,5 tỷ đồng.

Anh Nhi

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/vi-sao-bat-dong-san-mcg-bi-cuong-che-thue-5-ty-buoc-ngung-su-dung-hoa-don-146640.html