Vi phạm sẽ bị phạt 30% giá trị nhà

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    (NLĐ)- Bộ Xây dựng vừa có giải trình tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo nghị định hướng dẫn thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại VN.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009022312041474P0C1002/vi-pham-se-bi-phat-30-gia-tri-nha.htm