Vi phạm quyền tác giả sẽ bị phạt đến 500 triệu đồng

Ông Vũ Xuân Thành- Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 131 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tổ chức là 500 triệu đồng, với cá nhân là 250 triệu đồng.

Đối với hành vi tự ý sửa chữa, cắt xén tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Nếu xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả thì bị phạt mức cao hơn, từ 5-10 triệu đồng.

Hà Thu