Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản bị xử lý như thế nào?

Ông Nguyễn Văn T. ở tỉnh N hỏi hiện nay ông thấy truyền thông đề cập nhiều đến hành vi vi phạm quy định về hoạt động xuất bản. Vậy hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Điều 334, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017 quy định Tội vi phạm các quy định về hoạt động xuất bản như sau:

1. Người nào vi phạm quy định về hoạt động xuất bản thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20.000.000 đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) In 2.000 bản trở lên đối với từng xuất bản phẩm mà không có quyết định xuất bản, không có giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh hoặc không có bản thảo đã được ký duyệt theo quy định của pháp luật;

b) Xuất bản, in hoặc phát hành xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, bị thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc nhập khẩu trái phép với số lượng 500 bản trở lên đối với từng xuất bản phẩm;

 Kiểm tra, thu giữ nhiều xuất bản phẩm không hóa đơn chứng từ tại cơ sở phát hành sách ở thị trấn Đô Lương. Ảnh tư liệu minh họa: Huyền Thương

Kiểm tra, thu giữ nhiều xuất bản phẩm không hóa đơn chứng từ tại cơ sở phát hành sách ở thị trấn Đô Lương. Ảnh tư liệu minh họa: Huyền Thương

c) Xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử có nội dung bị cấm, không có quyết định xuất bản hoặc không có bản thảo đã được ký duyệt theo quy định của pháp luật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Thay đổi, làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký duyệt hoặc bản thảo tài liệu không kinh doanh đã có dấu của cơ quan cấp giấy phép xuất bản để xuất bản bản thảo có nội dung bị cấm theo quy định của Luật Xuất bản;

c) Phát hành xuất bản phẩm có nội dung bị cấm theo quy định của Luật Xuất bản.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

Như vậy, người vi phạm các quy định về hoạt động xuất bản có thể bị xử lý hình sự với hình phạt tù lên đến 05 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền lên đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

G.H

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-xuat-ban-bi-xu-ly-nhu-the-nao-post276168.html