Vi phạm giao thông, phải học lại luật

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    ĐSTB) Lưu thông không đúng phần đường, lạng lách đánh võng, đổi hướng, tránh - vượt không đúng quy định, lưu thông đường cấm, chạy ngược chiều, điều khiển xe không nhường quyền ưu tiên, lỗi vi phạm bị tước quyền sử...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2007/09/mlnews.2007-09-14.5870786008