Vi phạm giảm, cấp phép xây dựng tăng trên 100% so cùng kỳ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ông Nguyễn Khắc Thọ, phó giám đốc Sở Xây dựng đã khẳng định như vậy tại buổi giao ban với lãnh đạo chủ chốt các sở, ngành, UBND, Chánh thanh tra xây dựng các quận, huyện, đánh giá công tác trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2008.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=72806