Vi phạm của Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, gây hậu quả rất nghiêm trọng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định vi phạm của Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, trong việc hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương với mặt hàng kit xét nghiệm Covid-19 đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn ngân sách nhà nước và nguồn lực của xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch.

Chiều 15-7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố thông cáo báo chí kỳ họp thứ 17 với nội dung xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Một số cá nhân tại Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã vi phạm quy định pháp luật của Nhà nước trong việc hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương với mặt hàng kit xét nghiệm Covid-19.

Một số cá nhân tại Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã vi phạm quy định pháp luật của Nhà nước trong việc hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương với mặt hàng kit xét nghiệm Covid-19.

Cơ quan kiểm tra nhận thấy, Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát để Cục Quản lý giá và một số cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương đối với mặt hàng kit xét nghiệm Covid-19; trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, công tác thẩm định và bình ổn giá.

Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về các ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; Đặng Công Khôi, Phó bí thư Đảng ủy, Cục phó; Nguyễn Văn Truyền, Cục phó, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Cục Quản lý giá.

“Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn ngân sách nhà nước và nguồn lực của xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật”, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết.

Liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm nêu trên còn có trách nhiệm của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và một số tổ chức, cá nhân.

Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Tài chính, Đảng ủy Cục Quản lý giá chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm; Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, kỷ luật tổ chức, cá nhân có liên quan.

Vân Phong

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/vi-pham-cua-dang-uy-cuc-quan-ly-gia-bo-tai-chinh-gay-hau-qua-rat-nghiem-trong/