Vì người lao động, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Vấn đề sống còn đối với Đảng và chế độ là xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh. Đây cũng là mối quan tâm của toàn xã hội và Nghị quyết 6 về giai cấp công nhân ra đời mới đây đã đáp lại sự mong mỏi đó

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/223235.asp