Vị khách 'bá đạo' nhất hành hinh - Iphone tàu không mua thì đóng quán

Bà bác vào cửa hàng điện thoại di động bán chiếc iphone tàu ,chủ cửa hàng bảo không mua chỉ mua bán điện thoại chính hãng thôi. Xong bà bác đập tủ kính ầm ầm vì đã là cửa hàng điện thoại thì điện thoại nào cũng phải mua.

T.H