Vị giám đốc giật lại thời gian từ tay thần chết

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Năm 2001, tốt nghiệp Đại học Luật, tương lai đang rộng mở bỗng anh phát hiện ra mình bị ung thư xương.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=63437