Vị cứu tinh của Hertha

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong thế bế tắc và nỗi tuyệt vọng ngày càng nặng nề, Gojko Kacar đã xuất hiện như vị cứu tinh giúp Hertha thoát khỏi cuộc khủng hoảng và giải hạng Hai ngày càng đến gần.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=57855