Vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khuyết tật

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cả nước ta hiện có khoảng 5 triệu người tàn tật, và mới chỉ có 16 nghìn người đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp và họ chủ yếu là thương, bệnh binh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=142600&sub=130&top=37