VHC: Lãi ròng 2010 công ty mẹ đạt hơn 193 tỷ đồng

(NDHMoney) Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2010 của công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần quý vừa qua của công ty đạt 730,8 tỷ đồng, tăng 42,7%; lũy kế cả năm đạt 2.757,9 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2009. Lợi nhuận sau thuế quý 4/2010 của VHC đạt 38,9 tỷ đồng, giảm 29,8%; nhưng lũy kế cả năm đạt 193,4 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2009.