VHC: Em Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 85.000 cổ phiếu từ 21/4

(ATPvietnam.com)  -CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ của công ty.