VFMVF4: NAV/ccq tăng 19,9% năm 2015 nhờ VNM và cổ phiếu ngân hàng

Trong năm 2015, Quỹ đã tạo ra 59,5 tỷ đồng lợi nhuận ròng, hầu hết lợi nhuận đã được thực hiện hóa.

Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMVF4) vừa qua tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2016.

Năm 2015, Quỹ phân bổ phần lớn danh mục vào cổ phiếu có vốn hóa lớn (65% NAV), còn lại phân bổ trên 20% NAV vào các cổ phiếu quy mô vốn hóa vừa nhưng là doanh nghiệp niêm yết đứng đầu ngành về thị phần hoặc tốc độ tăng trưởng.

Trong năm 2015, VFMVF4 thực hiện tái cơ cấu danh mục phù hợp diễn biến thị trường. Tốc độ vòng quay tài sản của quỹ trong 12 tháng là hơn 116%, trong đó có 15 mã được mua thêm và 21 mã thanh toán ngay trong năm. Tính tới cuối năm, danh mục của Quỹ bao gồm 20 công ty phân bổ vào 9 ngành cơ bản, giảm đáng kể so với 26 mã và 11 ngành lúc đầu năm.

Hơn 50% tổng tài sản cuối năm của Quỹ được phân bổ vào 4 ngành chính: thực phẩm & nước giải khát, Bất động sản, Hàng hóa công nghiệp và Ngân hàng.

Năm 2105, giá trị tài sản ròng trên mỗi đơn vị quỹ tăng trưởng 20%, cao hơn nhiều so với mức tăng 6,1% của VNIndex, tương ứng mức giá trị gia tăng thêm 1.786 đồng/ccq. Kết thúc năm 2015, NAV/ccq đạt 10.763 đồng/ccq.

Trong năm 2015, Quỹ đã tạo ra 59,5 tỷ đồng lợi nhuận ròng, hầu hết lợi nhuận đã được thực hiện hóa. Đóng góp nhiều nhất trong lợi nhuận của Quỹ là cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng, Thực phẩm - nước giải khát, chiếm tới 60% tổng lợi nhuận của Quỹ. Có được kết quả này, Quỹ đã phân bổ tỷ lệ gần 25% danh mục vào cổ phiếu thuộc 2 nhóm ngành trên, trong khi mức sinh lời mà các cổ phiếu đem lại lần lượt 48,6% và 62,3% tăng trưởng.

Ngành bất động sản và tiện ích công cộng đóng góp gần 30% tổng lợi nhuận của Quỹ. Đây cũng là ngành có phân bổ bình quân trong năm khá cao, khoảng 19% NAV và mức tăng trưởng khoảng 20% trong năm 2015.

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2015, Quỹ cho biết chưa đủ điều kiện để phân phối lợi nhuận theo quy định nên đề xuất không phân phối lợi nhuận.

Năm 2016, Quỹ đặt mục tiêu đầu tư trong tâm vào các doanh nghiệp dẫn đầu thị phần và tốc độ tăng trưởng, các ngành dự kiến tập trung đầu tư như Logistics, thực phẩm - nước giải khát, vật liệu xây dựng, bất động sản, dệt may, ngân hàng, năng lượng.

Ngoài ra, Quỹ cũng chủ động tìm kiếm cơ hội từ quá trình thoái vốn nhà nước, cổ phần hóa các công ty/tổng công ty lớn, niêm yết các cổ phiếu OTC, phát hành riêng lẻ, nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.