Versailles của nước Nga

    Gốc

    Petehof là tên một thị trấn nằm trong quận Petrodvortsovy thuộc thành phố Saint Peters-burg. Nơi đây có hai trường đại học nổi tiếng thuộc đại học Quốc gia Saint Peters-burg...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/thegioi/2008/10/02/081247/2125