Venezuela và Cu-ba tăng cường quan hệ gắn bó

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Theo Reuters, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã tới La Havana sau khi ông giành thắng lợi trong cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp, theo đó bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ của tổng thống, mở đường cho ông Cha-vết tranh cử tổng thống nhiệm kỳ ba vào năm 2012.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141666&sub=82&top=45