Venezuela đẩy mạnh cải cách kinh tế và xã hội

    1 đăng lạiGốc

    ND - Kế tục sự nghiệp giải phóng, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội do Người anh hùng châu Mỹ Simon Bolivar hồi đầu thế kỷ thứ 19 khởi xướng, lên cầm quyền ở Venezuela, Tổng thống Hugo Chavez tiến hành những cải cách kinh tế và xã hội, dần dần mang lại những cải thiện rõ rệt cho người dân lao động và củng cố độc lập dân tộc.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114227&sub=82&top=45