Vênêxuêla đánh giá cao hợp tác y tế với Cuba

    Gốc

    Ngày 30/9, Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez đã đánh giá cao và ca ngợi sự hợp tác của Cuba đối với Vênêxuêla, đặc biệt trên lĩnh vực y tế.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216008/Default.aspx