Vedan sẽ “hầu kiện” nông dân các tỉnh, TP bị thiệt hại

- Vedan cho rằng các chứng cứ mà Viện Môi trường và Tài nguyên đưa ra là không có cơ sở. Vedan sẵn sàng hầu kiện nông dân các tỉnh.

Ngày 26/6, Công ty Vedan Việt Nam, đóng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã gửi văn bản cho UBND tỉnh Đồng Nai để bác yêu cầu đòi bồi thường số tiền gần 120 tỉ đồng của tỉnh này. Luật sư Hoàng Như Vĩnh, người được Tổng Giám đốc công ty Cổ phần hữu hạn Vedan ủy quyền hợp pháp cho biết, số tiền của Đồng Nai đòi bồi thường dựa trên số liệu do Viện Môi trường & Tài nguyên (MT&TN) cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, không có cơ sở khoa học và thiếu thẩm tra thực tế...để đòi bồi thường. (?) Trước đó, Viện MT&TN cho rằng: tổng diện tích nuôi trồng thủy, hải sản của người dân 2 huyện Long Thành, Nhơn Trạch là 10.450ha, đề nghị Công ty Vedan bồi thường cho người dân hơn 104,34 tỉ đồng. Còn thiệt hại về đánh bắt thủy, hải sản, Vedan phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại tại các vùng nuôi, số tiền hơn 15,23 tỉ đồng... Theo luật sư Vĩnh, Vedan đã tiến hành thẩm tra thực tế cho thấy mức thiệt hại thấp hơn nhiều so với số liệu nêu trên. Ngoài tỉnh Đồng Nai, Vedan cho rằng, các số liệu mà Viện MT&TN đưa ra cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM để đòi bồi thường là không có cơ sở (?) Vĩnh Minh