Vedan đã nộp trên 111 tỷ đồng tiền truy thu phí bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện nay Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam (trụ sở tại huyện Long Thành, Đồng Nai) đã hoàn thành xong việc nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 267 triệu đồng. Riêng khoản tiền truy thu phí bảo vệ môi trường, đơn vị này đã nộp trên 111 tỷ đồng trong tổng số tiền phải nộp là trên 127 tỷ đồng.

Qua công tác giám sát việc khắc phục những sai phạm tại Công ty Vedan, Sở TNMT Đồng Nai cho biết, doanh nghiệp này đã và đang có những nỗ lực trong việc khắc phục những hậu quả do ô nhiễm môi trường. Hiện Vedan đã giảm công suất và ngưng hoạt động một số bộ phận sản xuất. Nước thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn quy định. Cụ thể: ngưng hoạt động các nhà máy tinh bột sắn tươi, nhà máy lysine, nhà máy nhiệt điện. Giảm công suất các nhà máy xút-axít, nhà máy nhiệt điện TG2, nhà máy tinh bột biến tính, nhà máy bột ngọt. Doanh nghiệp cũng cải tạo và nâng cấp các hệ thống xử lý nước thải hiện có; xây dựng công trình xử lý nước thải mới công suất 2.500 m³/ngày, công trình xử lý nước thải sinh hoạt công suất 300 m³/ngày; hoàn thiện việc tách riêng tuyến thoát nước thải công nghiệp với nước giải nhiệt; tháo dỡ toàn bộ tuyến đường ống thoát nước trái quy định. Công ty Vedan đã lập 9 đề án bảo vệ môi trường, 2 báo cáo đánh giá tác động môi trường, đã được Sở TNMT Đồng Nai thẩm định. Liên quan đến vấn đề bồi thường những thiệt hại cho nông dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi nguồn nước thải gây ô nhiễm sông Thị Vải, Sở TNMT cho biết đang đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ TNMT tiến hành công bố phạm vi, đối tượng bị thiệt hại, thời gian chịu ảnh hưởng, mức độ thiệt hại và các đối tượng có liên quan gây thiệt hại trên lưu vực sông Thị Vải để làm cơ sở xác minh thiệt hại về kinh tế và môi trường. Đồng thời thống nhất việc hướng dẫn tiêu chí, phương pháp thống kê đánh giá thiệt hại về kinh tế và môi trường để các địa phương có liên quan triển khai thực hiện; chỉ đạo hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch (Đồng Nai) phối hợp với các ngành các cấp có liên quan tổ chức kiểm tra và xác minh, đối chiếu với kết quả kê khai, thống kê thiệt hại theo đơn của nhân dân tại khu vực bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Thị Vải để báo cáo Tổng cục Môi trường có biện pháp xử lý. T.T.X