Vedan bác yêu cầu đòi 120 tỷ bồi thường của Đồng Nai

- Ngày 26/6, luật sư Hoàng Như Vĩnh, người được TGĐ Công ty Vedan Việt Nam ủy quyền cho biết, sau khi nhận được văn bản yêu cầu đòi bồi thường của UBND tỉnh Đồng Nai, Vedan đã có văn bản phản đối yêu cầu này vì không có cơ sở.

Vedan cho rằng, việc UBND tỉnh Đồng Nai đòi Vedan bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, phương tiện đánh bắt thủy, hải sản... của bà con nông, ngư dân ở các địa phương thuộc 2 huyện Nhơn Trạch và Long Thành với số tiền trên 119,5 tỷ đồng là thiếu cơ sở. Bởi tỉnh Đồng Nai chỉ căn cứ vào thẩm định của Viện Môi trường-Tài nguyên (MT&TN) thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM, đối với tổng diện tích nuôi trồng thủy, hải sản của người dân huyện Long Thành, Nhơn Trạch là 10.450ha, để đề nghị Công ty Vedan phải bồi thường cho người dân hơn 104,34 tỷ đồng. Còn thiệt hại về đánh bắt thủy, hải sản thì Vedan phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại tại các vùng hơn 15,23 tỷ đồng... Theo luật sư Vĩnh, Vedan đã thẩm định mức thiệt hại cho nông dân Đồng Nai với con số rất thấp, còn số liệu do viện MT&TN đưa ra chỉ để tỉnh Đồng Nai tham khảo chứ không có giá trị để xem xét tính toán bồi thường. Mặt khác, các số liệu do Viện MT&TN đưa ra cần phải xem xét lại về chứng cứ khoa học bởi chưa thuyết phục Vedan. Giáng Hương