Về việc đôn đốc xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh

Tiếp thu ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2016 của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thực hiện các nội dung sau:

1. Về công tác chuẩn bị các dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh:

Thời gian cho công tác chuẩn bị các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XVII không còn nhiều (giữa tháng 11/2016 trình thẩm tra). Vì vậy, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành chỉ đạo gấp rút hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, đăng ký trình Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực họp cho ý kiến trước khi trình UBND tỉnh trong phiên họp tháng 10/2016; Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 6405/UBND-TH ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh về công tác chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XVII.

Đối với các dự thảo nghị quyết cần phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe, đề nghị các ngành sớm báo cáo UBND tỉnh để kịp đăng ký lịch họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao quà tặng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cho 5 gia đình khó khăn của bản Đồng Minh, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Ảnh Trần Hải

2. Về việc giải quyết nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh:

Yêu cầu các ngành cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý cho Thường trực

HĐND tỉnh có đầy đủ thông tin xem xét, giải quyết.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành nghiêm túc thực hiện.

UBND tỉnh Nghệ An