Về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Đại học Tài nguyên và Môi trường

  (Chinhphu.vn) - Ngày 18/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý việc Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm hai Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

  Phó Thủ tướng lưu ý, riêng việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo của trường đại học phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành, chỉ bổ nhiệm người có trình độ từ tiến sĩ trở lên.

  Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuấn làm Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi hết tuổi làm công tác quản lý.

  Trường có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Trường có các chuyên ngành như khí tượng; thủy văn; tài nguyên nước; môi trường; trắc địa - bản đồ; quản lý đất đai,...

  Trung Đức

  Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/ve-viec-bo-nhiem-pho-hieu-truong-dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong/201111/102822.vgp