Về từ "địa ngục trần gian"

TT - Hai thanh niên ở huyện miền núi A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị lừa vào "địa ngục trần gian" bãi vàng Phước Sơn (Quảng Nam) vừa đào thoát trở về. Những câu chuyện rùng rợn về sự ngược đãi, hành hạ được họ kể lại...