Vệ tinh Vinasat-1 đã vào đúng quỹ đạo

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Vệ tinh Vinasat-1 đã được đưa từ quỹ đạo chuyển đổi đến quỹ đạo địa tĩnh, cách trái đất gần 36.000km...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=16&home=detail&id=2f1035bb4128fc&page=category