Về quê ăn cá mòi sông

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Cá mòi sông, được xem là "đặc sản" vùng Ba Ra An Trạch. Cá mòi vùng này nổi tiếng với bụng trứng thơm, bùi.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124146&sub=63&top=39