'Về nước để thấy an toàn hơn'

Dịch Covid-19 đang lan rộng tại nhiều nước châu Âu, trước bối cảnh đó nhiều công dân Việt Nam đã lựa chọn con đường trở về để được an toàn hơn.

Dịch Covid-19 đang lan rộng tại nhiều nước châu Âu, trước bối cảnh đó nhiều công dân Việt Nam đã lựa chọn con đường trở về để được an toàn hơn.

Đình Hiếu - Xuân Quý

Nguồn VietnamNet: https://video.vietnamnet.vn/ve-nuoc-de-thay-an-toan-hon-a-86902.html