Vê-nê-xu-ê-la quốc hữu hóa ngành xi-măng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la đã giải thích cho kế hoạch quốc hữu hóa ngành xi-măng ngày 4-4 bằng cách tố cáo các công ty xi-măng thuộc sở hữu nước ngoài đã hạn chế cung cấp để tăng giá địa phương và tăng xuất khẩu để tối đa hóa lợi nhuận.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/164066