Vé máy bay điện tử

    Gốc

    Công ty chúng tôi thường xuyên mua vé máy bay của đại lý Vietnam Airlines để nhân viên đi công tác. Chúng tôi có thể căn cứ vào phiếu thu do bên đại lý cung cấp để hạch toán chi phí không? Trường hợp chúng tôi mua vé máy bay điện tử thì chứng từ để hạch toán là gì?...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=9ec80db343b64d&page=category