Về kế hoạch cải tổ tài chính của EU

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Như Báo Nhân Dân đưa tin, ngày 4-11, các Bộ trưởng Tài chính EU đã nhất trí với mười điểm trong kế hoạch 11 điểm về cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu, do Pháp đề xuất. Kế hoạch này sẽ được lãnh đạo các nước EU xem xét thông qua tại cuộc họp ngày 7-11.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134427&sub=82&top=45